Cliënttevredenheid

Bij Psychiatrie Rivierenland vinden we het erg belangrijk om te weten hoe cliënten hun behandeling ervaren en waarderen. Dit meten wij door middel van een cliënttevredenheidsvragenlijst, de CQi. Zowel tijdens als na de behandeling vragen wij onze cliënten om deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt in gevuld in de vragenlijstsoftware Questmanager.  De resultaten hiervan gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. 

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of wil je ons juist graag een compliment maken? En wil je dit op een andere manier melden dan via de vragenlijst? Klik dan hier

blije-vrouw