Ons No-show beleid

 

 

Wat is een no-show?

Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) noemen wij een ‘no-show’

Gevolgen van een no-show

No-shows kunnen een negatieve invloed hebben op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no-show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.

Bij een no-show zonder (tijdig) bericht ontvangt u een no-show factuur conform ons tarief: 50 euro voor een reguliere afspraak, en 100 euro voor een intake afspraak. Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt een no-show factuur niet.

 

 

Hoe voorkomt u een no-show factuur?

U voorkomt een no-show factuur door minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd,  u kunt dan direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend. Het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken heeft ook een gunstige invloed op de wachttijden binnen de GGZ. De vrijgekomen plaats kan immers weer ingezet worden voor een andere patiënt.

Herhaaldelijk afzeggen

Wanneer u tijdig afzegt ontvangt u in principe geen factuur. Meermaals afzeggen kan echter wel invloed hebben op uw verdere behandeling. Dit omdat behandeltrouw zijn van invloed is op de effectiviteit van de therapie. Zegt u binnen uw behandeltraject 3 keer af, dan zullen wij met u in gesprek gaan over uw afmeldingen en uw behandelmotivatie.