Ik heb een compliment, tip of klacht

Compliment, tip of klacht?

Heeft u een compliment, tip of klacht? Laat het ons weten. We nemen  uw ervaringen serieus en gaan er vertrouwelijk mee om.

Psychiatrie Rivierenland doet er alles aan om de zorg af te stemmen op uw wensen. U kunt ons vertellen of we daarin slagen. Eventuele klachten behandelen we zorgvuldig. Ook verbeterpunten of complimenten horen we graag. Uw reactie helpt ons om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Uw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.

 

Via ZorgkaartNederland en Google Reviews kunt u uw mening achterlaten. Klik op de links om te beginnen.

Klanttevredenheid Afbeelding 1 E1609159497414

Bij klachten

Wat u eerst kunt proberen:

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we u teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of de manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien bent u niet zelf cliënt maar een naastbetrokkene. Ook dan kunt u melding maken van uw onvrede.

 

Ons doel is om u de zorg te geven die u nodig heeft. Wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan horen wij dit graag van u. Om de klacht of uw feedback te laten onderzoeken en met u te laten bespreken, kunt u dit Klachtenformulier invullen. Wij streven ernaar binnen 14 dagen op uw klacht te reageren.

 

Als u in een gesprek met Psychiatrie Rivierenland naar aanleiding van de klacht er niet uitkomt, dan kunt u uw klacht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris melden. De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing. Vervolgens meldt u uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken (kan worden verlengd met 4 weken) een oordeel. Mocht u niet tevreden zijn met het oordeel, dan kunt u uw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ).

 

Informatie over de gehele procedure vind u hier.