Kortdurende generalistische behandeling

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal ‘tools’ tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

Er zal eerst een intake met u worden gedaan. Op basis van de intakegegevens zal beoordeeld worden of u binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden. Is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende, dan zult u worden terug verwezen. In dit geval worden de kosten van de intake wel door uw zorgverzekeraar vergoed.

Indien op basis van de intake beoordeeld wordt dat u in de GB-GGZ geholpen kunt worden, dan volgt verdere diagnostiek en aansluitend behandelsessies. Het aantal behandelsessies wordt mede bepaald door de Zorgvraagtypering en uw eigen motivatie en het vermogen tot eigen regie. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en ernst van hun klachten en problemen. Het bij u vastgestelde zorgvraagtype wordt met u besproken en is terug te vinden op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. 

Gemiddeld zal het aantal behandelsessies liggen tussen de 8 en 10; uiteraard kan een behandeling ook korter duren, maar indien ingeschat wordt dat een behandeling (veel) langer gaat duren zal dit met u besproken worden.

 

Shutterstock 2157593249
Beeldmerk Keurmerk2024

Psychiatrie Rivierenland heeft in 2024 wederom het KIBG-keurmerk ontvangen!

 

Dit keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders die een extra inspanning doen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Psychiatrie Rivierenland voldoet hiermee aan de normen op het gebied van:

-Kortdurend generalistisch behandelen
-Reflecteren, leren en verbeteren
-Samenwerken en transparant zijn
-Kennis delen