IR ( Imaginaire Rescripting) Therapie

 

 

 

 

IRT is een doeltreffende therapeutische benadering die gericht is op het herinterpreteren en her-kaderen van traumatische of negatieve ervaringen, waardoor een blijvende verandering mogelijk wordt.

Wat is Imaginaire Rescripting Therapie (IRT)?

Imaginaire rescripting (IR) is een therapeutische techniek die ingrijpt op de inhoudelijke weergave van de gebeurtenissen in ons leven die opgeslagen liggen in ons geheugen, waardoor we klachten krijgen. Kort gezegd wordt tijdens IR een nare of traumatische gebeurtenis (de mentale representatie van die gebeurtenis) uit ons geheugen opgehaald en wordt in de verbeelding het verloop van de gebeurtenis in een meer gewenste richting veranderd.

Hoe werkt Imaginaire Rescripting Therapie?

In IRT werken we samen met patiënten om de traumatische of negatieve herinneringen opnieuw te beleven, maar deze keer met een verschil: patiënten worden aangemoedigd om meer gewenste uitkomsten te verkennen en zichzelf te visualiseren in een context van kracht, veerkracht en zelfcompassie. Door deze nieuwe perspectieven te integreren, kunnen cliënten hun emotionele reacties op de oorspronkelijke gebeurtenissen veranderen.

Sandy Med 03 Single 10

Wat kunnen patiënten  verwachten?

Patiënten  die Imaginaire Rescripting Therapie ondergaan, kunnen een bevrijdend gevoel ervaren doordat ze de grip van hun negatieve herinneringen op hun leven loslaten. Ze kunnen merken dat ze meer controle hebben over hun emoties, gedachten en gedragingen, en dat ze zichzelf op een meer liefdevolle en ondersteunende manier benaderen. Imaginaire Rescripting Therapie kan verder helpen om een nieuwe kijk te krijgen op gebeurtenissen in het verleden, nieuwe gevoelens op te wekken, onvervulde basisbehoefte te leren herkennen of de realiteit onder ogen leren zien waardoor een rouwproces kan starten. 

Voor wie is Imaginaire Rescripting Therapie geschikt?

Imaginaire Rescripting Therapie is een effectieve behandeling voor individuen die te maken hebben met een post-traumatische stressstoornis en een sociale angststoornis. Er zijn aanwijzingen dat IRT een veelbelovende en mogelijk aanvullende behandeling kan zijn bij depressie, obsessief-compulsieve stoornis, nachtmerries, psychosen, eetstoornissen, specifieke fobieën en persoonlijkheidsstoornissen.