Aanmelden en Intake procedure

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen.

Blok1

Intake overleg

Naar aanleiding van een verwijzing bespreken wij uw casus in ons intake overleg. U hoort dan binnen twee weken van ons terug. Wanneer wij u in zorg kunnen nemen, zullen we u uitnodigen voor een intakegesprek. Wanneer blijkt dat wij u niet in zorg kunnen nemen, zullen wij u terugverwijzen naar uw verwijzer of doorverwijzen naar een andere instelling.

Second opinion

Komt u voor een second opinion? Dan dient dit uit de verwijsbrief te blijken. Uit de verwijsbrief dient ook duidelijk te worden wat u precies van ons vraagt of verlangt. 

We+Make+The+Stars+Align

Voorbereiding voor intakegesprek

Om u goed voor te bereiden op het intakegesprek, kunt u gebruik maken van onze Welkomstmodule. Deze module biedt u de gelegenheid om alvast stil te staan bij wat uw wensen voor de toekomst en uw behandeldoelen zijn. Door hier alvast over na te denken, verschijnt u goed voorbereid aan de start van uw behandeling.

Intakegesprek

Het intakegesprek zal in de meeste gevallen starten met onze huisarts in opleiding. De psychiater sluit na ongeveer een uur aan. Tijdens het intakegesprek worden diverse aspecten uitgevraagd die van belang zijn voor het vaststellen van uw diagnose en behandeling. De psychiater zal soms nog aanvullende vragen stellen. Aan het einde van uw intakegesprek wordt er samen met de psychiater een passend behandelplan opgesteld.

Vragenlijsten

Als onderdeel van het intakegesprek ontvangt u (digitaal) enkele vragenlijsten die u thuis kunt invullen. In een volgend consult worden de resultaten hiervan besproken.

Betrekken van naasten

Wij vragen u om zo mogelijk een naaste (bijvoorbeeld een familielid of een vriend(in)) uit te nodigen om mee te komen naar het intakegesprek. Betrokkenheid van een naaste kan bijdragen aan het slagen van de behandeling. In overleg met u is het mogelijk dat de naaste alleen tijdens een deel van het intakegesprek aanwezig is.

Meenemen en informatie ontvangen

Wanneer u voor uw intakegesprek komt, geven wij u informatie mee over onder andere onze werkwijze, diverse behandelmogelijkheden, en het gebruik van vragenlijsten. Daarnaast vragen wij u om uw legitimatiebewijs mee te nemen en een recent medicatieoverzicht. Ook bij vervolgafspraken is het van belang veranderingen in medicatie altijd aan de psychiater door te geven. Dit is van belang om te voorkomen dat het ene medicijn een negatieve impact heeft op uw gezondheid of op de werking van een ander medicijn dat u gebruikt. 

We bieden u tijdens het eerste contact ook de behandelovereenkomst aan. We vragen u deze door te nemen, en te ondertekenen. Als u dit wenst, mag u de overeenkomst ook thuis doornemen en ondertekend inleveren bij het volgende consult.

Wachttijden

Onze actuele wachttijden vindt u hier.

Talen

Al onze behandelaren spreken Engels en Nederlands.