Kind & Jeugd Poli: Informatie voor gemeenten en verwijzers

Vs Ggz In Huisartsenpraktijken Hq (1)

 

 

Wilt u als gemeente, huisarts of een andere instelling kinderen plaatsen tussen de leeftijd van 12-18 jaar dat kan voor kinderen en jeugd met de volgende problematiek.

  • Depressie
  • Angststoornis
  • ADHD
  • Autisme
  • Eetstoornissen
  • gedragsproblemen

Er moet een officiële verwijzing van een zorgprofessional zijn. Verwijzing naar Psychiatrie Rivierenland kan via een jeugd- of wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Huisartsen kunnen ook via Zorgdomein verwijzen. 

Dit betekent dat patiënten en ouders zich niet direct kunnen aanmelden, maar wel met ons over de mogelijkheden kunnen overleggen. Voor overleg zijn we telefonisch bereikbaar via (0344) 61 01 13

Screenshot 2023 08 02 114412