Schematherapie groep

Schematherapie

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Hardnekkige opvattingen, schema’s, bepalen hoe mensen functioneren in het dagelijks leven, hoe zij omgaan met anderen en met zichzelf. Deze hardnekkige patronen vinden vaak hun oorsprong in iemands leergeschiedenis en kunnen, wisselend per persoon, hinder in het dagelijks leven veroorzaken. Schematherapie beoogt inzicht te vergroten in deze patronen en alternatieven aan te reiken.

Deze schematherapie groep is voor patiënten van Psychiatrie Rivierenland die, door hardnekkige opvattingen en patronen, vastlopen en deze bij zichzelf willen leren begrijpen en veranderen.

C89aaa4f90e8654fd8a7afd90075735f

De inhoud van de behandeling 

De behandeling start met het in kaart brengen van de eigen schema’s en modi. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan hiervan en het herkennen van deze schema’s/modi in het dagelijks leven. Vervolgens worden er strategieën aangereikt om anders te leren omgaan met de opgebouwde schema’s en patronen. Door het creëren van aandacht voor emoties, het uitdagen van disfunctionele opvattingen en het oefenen met nieuw/alternatief gedrag wordt getracht de schema’s te doorbreken. In de behandeling is veel ruimte om te oefenen en is een actieve deelname van de groepsleden dus ook vereist.

Praktische informatie

De behandeling vindt plaats in het Santé Partners gebouw, waar Psychiatrie Rivierenland Tiel is gevestigd (Siependaallaan 1, Tiel). Er vinden in totaal 20 bijeenkomsten plaats; 18 wekelijkse en 2 follow-up bijeenkomsten, op een vast tijdstip. De groep vindt plaats op dinsdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur. Per groep zijn er 6-8 deelnemers.

Aanmelden & Informatie

Indien u wilt deelnemen wordt er een korte kennismaking gepland bij de twee groepstherapeuten, waarin geschiktheid en aanvullende informatie wordt besproken. Via uw behandelaar kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen. Als u geen patiënt bent kunt u doorverwezen worden door uw huisarts of een andere geldige verwijzer.