ADHD vaardigheidstraining

Wat is ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis die ontstaat in de kindertijd en vaak tot in de volwassenheid blijft bestaan. Ongeveer 1 op de 50 volwassenen in Nederland heeft ADHD. De gevolgen voor werk, eigenwaarde en sociale contacten kunnen erg nadelig zijn.
Deze groep is bedoeld voor volwassenen met ADHD die beter om willen leren gaan met de gevolgen van deze stoornis, door middel van een groepsbehandeling.
Human Heads Facing Sm

De inhoud van de behandeling 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Psycho-educatie ADHD;
  • Organiseren en plannen;
  • Afleidbaarheid verminderen;
  • Functioneel denken;
  • Uitstelgedrag voorkomen;
  • Omgaan met terugval.

De behandeling vindt plaats aan de hand van een werkboek. Elke bijeenkomst nemen we één hoofdstuk uit het werkboek door. 

Behandelplan

De vaardigheidstraining kan als een op zichzelf staande behandeling gevolgd worden. De training kan ook onderdeel zijn van een omvangrijker behandelplan met bijvoorbeeld medicatie en individuele therapie. 

Praktische informatie

De training vindt plaats in het Santé Partners gebouw, waar Psychiatrie Rivierenland is gevestigd (Siependaallaan 1, Tiel). Er vinden in totaal 11 wekelijkse bijeenkomsten plaats op een vast tijdstip. Er zijn jaarlijks twee startmomenten. Per groep zijn er 8 deelnemers, 18+. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst dient u het clientenwerkboek: 'Behandelgids ADHD bij volwassenen' aan te schaffen.

Aanmelden

Indien u reeds onder behandeling bent bij Psychiatrie Rivierenland, kunt u uw interesse kenbaar maken aan uw behandelaar. Hij of zij zal met u bespreken of de vaardigheidstraining een passende behandeling voor u kan zijn. 

Bent u geen patiënt bij Psychiatrie Rivierenland, dan dient u zich naar ons te laten verwijzen door uw huisarts of door een andere geldige verwijzer. Tijdens de intake zal worden bekeken of u in aanmerking komt voor de vaardigheidstraining.