Groepstherapie

Bij Psychiatrie Rivierenland bieden we verschillende therapieën aan in groepsvorm.

Soms lijkt groepstherapie een grote stap. Het kan spannend zijn om met onbekenden over uw problemen te praten. Maar de meeste mensen ervaren groepstherapie uiteindelijk als iets waardevols, het brengt namelijk veel voordelen met zich mee. 

meeting

Voordelen van groepstherapie

  • Herkenning: Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen vraagstukken kent, ook al verschillen die van elkaar. Naar elkaars problemen luisteren, doet je relativeren. Herkenning van problemen bij anderen werkt vaak als een grote bron van opluchting en vermindert het gevoel van eenzaamheid.
  • Erkenning: aanvaarding en begrip. U ontmoet mensen die echt begrijpen waar u het over heeft. Veel deelnemers vinden steun en troost bij elkaar.
  • Bewustwording: In een therapiegroep wordt meteen zichtbaar, hoe u met anderen omgaat. Mensen nemen ook vaak een bepaalde rol aan in een groep.
  • Groepstherapie nodigt u uit te praten over het probleem. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen met de groep worden gedeeld.
  • Inspiratie: In de groep vind u voorbeelden hoe anders met problemen om te gaan. U leert van anderen.
  • Hulp en heling: Vanuit feedback en contact met de andere groepsleden ontdekt u gedurende de therapie patronen in uzelf en in uw relaties met andere mensen. Het meeleven met anderen helpt om in contact te komen met uw verdriet als dat diep verborgen zit. Op die manier leer je evenveel van het proces van anderen als van uw eigen traject.
  • Bijdragen aan het groter geheel: Een belangrijke ontdekking in groepspsychotherapie is dat u anderen iets waardevols te bieden hebt.
  • Experimenteren: In een groepstherapie kunt u in een veilige situatie proberen om uzelf op nieuwe manieren te uiten of met anderen om te gaan. De groep wordt vaak benut als een proeftuin of testomgeving voor nieuw gedrag en intimiteit.
  • Oefenen: Het ontwikkelen van sociale vaardigheden (leren praten, mening geven, irritaties uiten, leren contact te maken, etc.) vraagt het doorbreken van patronen en daarmee oefening.
  • Hoop: Het zien van verbetering bij andere groepsleden aan het einde van hun therapie draagt bij aan geloof en vertrouwen en heeft een therapeutisch effect. Dit geeft hoop voor de toekomst en biedt u houvast.

Zie hieronder welke groepstherapieën Psychiatrie Rivierenland aanbiedt.