opbouw behandeling bij Psychiatrie Rivierenland

1. Intake en diagnostiek: Het traject begint met een intakegesprek waarin de hulpvraag van de patiënt wordt besproken en een eerste inschatting wordt gemaakt van de problematiek. Diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt om de aard en ernst van de klachten te bepalen.

4. Evalueren en bijstellen: Tijdens het traject wordt regelmatig geëvalueerd of de behandeling effectief is en of de doelen worden behaald. Indien nodig kan het behandelplan worden bijgesteld.

2. Behandelplan opstellen: Op basis van de intake wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden doelen geformuleerd en wordt bepaald welke behandelmethoden zullen worden ingezet.

5. Afsluiting: Wanneer de doelen zijn behaald of wanneer de behandeling niet meer nodig wordt geacht, wordt het traject afgesloten. Dit omvat een evaluatie van de behandeling en het bespreken van eventuele vervolgstappen, zoals nazorg of doorverwijzing naar een andere zorgverlener indien nodig.

3. Behandelfase: Dit omvat de eigenlijke therapie of behandeling, waarin verschillende interventies worden toegepast, zoals cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, medicatie, of andere passende interventies.

We+Make+The+Stars+Align
Bwink Ppl 03 Single 02