Kind en Jeugd Poli: Informatie voor ouders

Bent u bezorgd over de geestelijke gezondheid van uw kind of ondersteuning van een jongere die leeft met een psychisch probleem of iets moeilijks doormaakt? 

De juiste hulp vinden voor uw kind, en uw weg vinden in de geestelijke gezondheidszorg, kan soms een uitdaging zijn.

Hier vindt u informatie en advies over de zorg die wij kunnen bieden aan uw kind en hoe u daar toegang toe kunt krijgen. We weten dat het erg zorgwekkend kan zijn om een ​​jongere te ondersteunen. Misschien is het allemaal overweldigend, bent u bang of weet u niet wat u moet doen.

U bent zeker niet de enige. We zijn hier om informatie te bieden om u en uw kind de juiste ondersteuning te bieden.

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons op (0344) 61 01 13.

Onze Kind en Jeugd Poli biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen. Als ouder is het belangrijk om te weten wat de jeugdpolikliniek inhoudt en hoe uw kind hier baat bij kan hebben. Hieronder vindt u informatie die nuttig kan zijn:

360 F 475979610 Ywq6cml73sequn4ublpzeltlvgq6az9z

 

 1. Wat is een jeugdpolikliniek?
 • De jeugdpolikliniek is een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) speciaal gericht op kinderen en jongeren.
 • Het is een plek waar gespecialiseerde professionals zoals psychiaters, psychologen en sociaal werkers werken om kinderen en jongeren te helpen bij hun psychische problemen.

 

 

 1. Waarvoor kan je terecht bij de jeugdpolikliniek?
 • De jeugdpolikliniek behandelt diverse psychische en psychiatrische problemen, zoals depressie, angststoornissen, ADHD, autisme, eetstoornissen en gedragsproblemen.
 • Ook kan de jeugdpolikliniek ondersteuning bieden bij rouwverwerking, trauma's, problemen op school, sociale vaardigheden en de ouder-kindrelatie.
 • Wij gebruiken voornamelijk behandelingen zoals Psycho-educatie, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en systeemtherapie.

 

 1. Hoe werkt de jeugdpolikliniek?
 • Het eerste contact verloopt vaak via de huisarts, school, jeugdarts of een verwijzende instantie.
 • Na verwijzing vindt er een intakegesprek plaats waarin de hulpvraag van het kind en het gezin wordt besproken.
 • Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij er kan worden gekozen voor individuele therapie, groepstherapie, medicatie of een combinatie van verschillende behandelvormen.

 

 

 1. Wat kunt u als ouder verwachten?
 • U wordt actief betrokken bij de behandeling van uw kind.
 • U hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en uw ervaringen en zorgen te delen.
 • Er kunnen ook oudersessies worden georganiseerd met betrekking tot de problematiek van uw kind