Comet groep

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Iedereen heeft wel eens last van momenten, waarin u minder vertrouwen in uzelf hebt dan normaal. Veel mensen hebben echter veel vaker last van een verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in negatieve gedachten over uzelf, zoals “Iedereen doet het beter dan ik”, of “Ik ben ontzettend saai”. Deze gedachten zorgen voor een naar gevoel over jezelf. Als dit soort gedachten en dit nare gevoel vaak bij u opkomen, spreken we van een negatief zelfbeeld.

Dit leidt ertoe dat u minder toekomt aan dingen die u echt graag zou willen doen.

Een negatief zelfbeeld is vaak al langere tijd aanwezig, maar dit betekent niet dat er niets aan te doen is. Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte psychiatrische diagnose, maar komt vaak voor in combinatie met:

COMET (1)

Zelfvertrouwen vergroten

Voor veel mensen is lage zelfwaardering een reden om hulp te zoeken. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van, of terugvallen in, angst of depressie. Lage zelfwaardering kan ook de behandeling belemmeren. De COMET cursus kan u helpen om u beter over uzelf te gaan voelen. U gaat in deze groepscursus actief aan de slag met praktische oefeningen en helpt uzelf en elkaar om een beter zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij wordt bijgestaan door de twee groepstherapeuten.

COMET cursus

De COMET cursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling. Er is dan sprake van een negatief zelfbeeld waarbij u wel weet dat dit beeld niet helemaal terecht is, en u minimaal één positieve eigenschap van uzelf kunt benoemen.

Praktische cursusinformatie

Belangrijk voor deelname is dat u gemotiveerd bent en rekening houdt met 30 minuten oefenen per dag. De cursus bestaat naast een kort intakegesprek uit 8 bijeenkomsten van 90 minuten. De zittingen volgen een vast stramien dat is vastgelegd in een protocol.

Er zal gebruik gemaakt worden van het werkboek "Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen” van Kees Korrelboom. Gelieve dit werkboek voor de start van de behandeling aan te schaffen. (ISBN nummer: 9031390577). 

Ervaringen en resultaten

Bij de COMET cursus worden de resultaten van cliënten gemeten met behulp van ROM-metingen. Bij begin en aan het einde van de cursus vul je een vragenlijst in. Met behulp van deze vragenlijsten kunnen we de resultaten inzichtelijk maken voor u en uw behandelaar.