ACT

Acceptance and Commitment Therapy

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance and Commitment Therapy (Acceptatie en Commitment Therapie), is een moderne vorm van psychotherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit en het ontwikkelen van de persoonlijke veerkracht. In plaats van te streven naar het elimineren van negatieve gedachten of emoties, moedigt ACT individuen aan om deze gedachten en gevoelens te erkennen en te accepteren, zodat ze hun aandacht kunnen richten op wat echt  belangrijk voor hen is. Dit gebeurt door middel van de volgende zes ACT-vaardigheden: 

  • Acceptatie: In plaats van te vechten tegen ongewenste gedachten en gevoelens, leert ACT individuen om ze te omarmen en te accepteren als natuurlijke aspecten van de menselijke ervaring. 
  • Cognitieve Defusie: Door middel van verschillende technieken leren individuen om los te komen van hun gedachten en ze te zien voor wat ze werkelijk zijn: slechts woorden en beelden die voorbijgaan. 
  • Het Zelf:Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  • Hier en Nu Bewustzijn: Mindfulness speelt een cruciale rol in ACT Therapie, waarbij individuen leren om bewust aanwezig te zijn in het huidige moment, zonder oordeel.
  • Waarden Clarificatie: ACT moedigt individuen aan om hun diepste waarden te identificeren en te verhelderen wat echt belangrijk voor hen is in het leven.
  • Toegewijde actie: Met een helder begrip van hun waarden, worden individuen aangemoedigd om actie te ondernemen die in lijn is met deze waarden, zelfs in het gezicht van moeilijkheden.

Voor wie is ACT geschikt?

“ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010).” - 

ACT is ook geschikt voor mensen die worstelen met emotionele problemen, stress, verslaving, chronische pijn, trauma en voor mensen die streven naar persoonlijke groei en ontwikkeling.

2003.I121.050..Isometric Psychologist Set 02