Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een benadering die zich richt op het identificeren en veranderen van gedachten en gedragspatronen die problemen veroorzaken. Bij CGT werken therapeuten samen met cliënten om hun gedachten, gevoelens en gedragingen te onderzoeken en te begrijpen, met als doel negatieve patronen te doorbreken en positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Hoe werkt CGT?

CGT is gebaseerd op het idee dat onze gedachten, gevoelens en gedragingen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Door het identificeren van negatieve of ongezonde denkpatronen, kunnen patiënten leren hoe ze deze patronen kunnen uitdagen en veranderen, waardoor ze zich beter kunnen voelen en effectiever kunnen handelen.

Therapeuten gebruiken verschillende technieken binnen CGT, waaronder:

 • Cognitieve herstructurering: Dit houdt in dat cliënten leren om hun gedachten kritisch te onderzoeken en te veranderen, vooral die gedachten die leiden tot negatieve emoties of gedragingen.
 • Gedragsexperimenten: Therapeuten moedigen cliënten aan om nieuwe manieren van denken of handelen uit te proberen om te zien welke effecten dit heeft op hun stemming en gedrag.
 • Exposuretherapie: Dit wordt vaak gebruikt bij angststoornissen, waarbij cliënten stapsgewijs worden blootgesteld aan de situaties of stimuli waar ze bang voor zijn, om te leren dat hun angst afneemt na verloop van tijd.
7756768

Voor wie is CGT geschikt?

CGT kan worden toegepast op een breed scala aan psychische problemen en stoornissen, waaronder:

 • Depressie
 • Angststoornissen (zoals paniekstoornis, sociale angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis)
 • Trauma-gerelateerde stoornissen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Eetstoornissen
 • Verslavingen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

CGT kan ook worden gebruikt bij mensen die simpelweg beter willen leren omgaan met stress of hun algehele welzijn willen verbeteren.

Voordelen van CGT

CGT is een korte termijn therapie die zich richt op concrete doelen en resultaten. Enkele voordelen van CGT zijn onder andere:

 • Effectiviteit: CGT is een van de meest onderzochte en effectieve vormen van therapie voor veel psychische problemen.
 • Focus op vaardigheden: Cliënten leren praktische vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun dagelijks leven.
 • Duurzame verandering: Door het aanpakken van de onderliggende denk- en gedragspatronen leert de cliënt strategieën die hen helpen omgaan met toekomstige uitdagingen.
 • Korte termijn: In veel gevallen kan CGT in relatief weinig sessies worden afgerond.