Ik heb een klacht of compliment

Je bent niet tevreden en wilt weten hoe je jouw onvrede kenbaar kunt maken. Of je bent juist erg tevreden en je wil je compliment doorgeven.

Wat je eerst kunt proberen

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat je dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of de manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien ben je niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kun je melding maken van jouw onvrede.

 

Shutterstock 2157593249

Klacht

Ons doel is om u de zorg te geven die u nodig heeft. Wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan horen wij dit graag van u. Om de klacht of uw feedback te laten onderzoeken en met u te laten bespreken, kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. Wij streven ernaar binnen 14 dagen op uw klacht te reageren.

Klachtenformulier

Als u in een gesprek met Psychiatrie Rivierenland naar aanleiding van de klacht er niet uitkomt, dan kunt u uw klacht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris melden. De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing. Vervolgens meldt u uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken (kan worden verlengd met 4 weken) een oordeel. Mocht u niet tevreden zijn met het oordeel, dan kunt u uw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ):

https://zorggeschil.nl/clienten/

Informatie over de gehele procedure vindt u hier:

https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/04/Infographic-cli%C3%ABnt-Zorggeschil.pdf

Compliment

Maar misschien wil je helemaal niet een klacht indienen, maar juist zeggen dat je heel erg blij of tevreden bent en wil je ons een compliment geven. Dat horen we ook graag. Ook dit kun je via het Klachtenformulier melden. 

Jouw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren.