C.R. Blanker

Psychiater

C.R. Blanker

Psychiater

Het is boeiend om samen met patiënten te kijken waar de mismatch zit tussen brein en soma enerzijds en tussen temperament van de patiënt en de hem aangeboden omgevingsfactoren anderzijds. Vervolgens te ontdekken waar mogelijkheden tot repareren zijn is elke keer weer een uitdaging.

Ik heb gekozen voor dit vak omdat in psychiatrie het mooie zit verweven van twee werelden; soma en psyche. Tevens omdat er nog veel academisch werk te verrichten is binnen de psychiatrie en de nood voor betrokken patiënten en hun sociale systemen is vaak hoog.

Opleiding

Ontwikkelingspsychologie en Psychiatrie

Nevenactiviteiten

Voorzitter Commissie van Ethiek Ziekenhuis Rivierenland

Specialisaties

Ziekenhuispsychiatrie