B.F. van Heycop ten Ham

Klinisch psycholoog

B.F. van Heycop ten Ham

Klinisch psycholoog

In essentie wil ik bereiken dat de patiënt geen hulpvraag meer heeft aan het einde van de behandeling. Dat komt meestal neer op klachtenvrij, normaal sociaal/maatschappelijk functioneren, of op acceptatie van resterende symptomen waardoor die geen belemmering meer vormen.

Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik het leuk vind om elk probleem zodanig te ontleden, dat het met een behandeling goed te verhelpen is, zodanig dat de patiënt geen hulpvraag meer heeft na behandeling.

Medewerker3
Opleiding

Psychologie VU, postdoctorale opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Sinds 1999 geregistreerd als psychotherapeut/klinisch psycholoog en gz-psycholoog

Nevenactiviteiten

Redactielid wetenschappelijk tijdschrift PsyXpert, onderwijs aan psychologiestudenten, lezingen op studiedagen/congressen geven, artikelen en wetenschappelijke boeken schrijven en vertalen.

Specialisaties

Angst- en depressieve stoornissen, dwangstoornissen, eetstoornissen, ADHD, psychosomatische klachten (SOLK) en PTSS