Aangescherpt No-show beleid

bij Psychiatrie Rivierenland

Sinds December 2022 hebben wij een aangepast no-show beleid.

Wat is een no-show?

Het komt helaas vaak voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken verschijnen of te laat afbellen. Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) noemen wij een ‘no-show’.

De gevolgen van een no-show kunnen een negatieve invloed hebben op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no-show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.


Bij een no-show zonder (tijdig) bericht ontvangt u een no-show factuur conform ons tarief: 50 euro voor een reguliere afspraak, en 100 euro voor een intake afspraak.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt een no-show factuur niet.

Hoe voorkomt u een no-show factuur?

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd, en u kunt direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend. Het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken heeft ook een gunstige invloed op de wachttijden binnen de GGZ. De vrijgekomen plaats kan immers weer ingezet worden voor een andere patiënt

Herhaaldelijk afzeggen

Wanneer u tijdig afzegt (>24 uur voorafgaand aan uw afspraak) ontvangt u in principe geen factuur. Meermaals afzeggen kan echter wel invloed hebben op uw verdere behandeling. Dit omdat behandeltrouw zijn van invloed is op de effectiviteit van de therapie. Zegt u binnen uw behandeltraject 3 keer af, dan zullen wij met u in gesprek gaan over uw afmeldingen en uw behandelmotivatie.