Wie Behandelen wij?

In- en Exclusiebeleid Psychiatrie Rivierenland 

 

 

Bij Psychiatrie Rivierenland helpen we binnen ons vermogen, graag een diverse groep mensen. In de lijst hieronder omschrijven we omstandigheden waaronder wij niet de aangewezen partij zijn om een psychiatrische behandeling te bieden. 

 

 • Ernstige suïcidaliteit 
 • Ernstige acting out
 • Ernstige psychotische ontregeling
 • Ernstige agressieproblematiek 
 • Ernstige of op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
 • Ernstige en/of terugkerende agressieproblematiek
 • Ontbreken hulpvraag
 • Opname behoefte

 

 

Wij behandelen voornamelijk patiënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg (sGGZ) nodig hebben. Naast onze sGGZ patiënten hebben we ook een beperkte groep patiënten die van bij ons basis geestelijke gezondheidszorg (bGGZ) ontvangen. Inclusiecriteria voor deze groep zijn:

 

 • Vanaf 12 jaar oud
 • (Voormalig) patiënt uit de sGGZ
 • Patiënt met milde problematiek die specifiek is aangemeld voor de Molukse poli.