VERS Vaardigheidstraining

 

 

Het reguleren van emoties is een uitdaging waar personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis mee te maken hebben en daarom bieden we gespecialiseerde begeleiding en training om emotieregulatievaardigheden te ontwikkelen en te versterken. In de VERS training wordt niet de term Borderline Persoonlijkheidsstoornis gebruikt, maar Emotie Regulatie Stoornis (ERS). Deze term geeft een beter beeld van de problemen waarmee iemand worstelt. Een kernprobleem is namelijk het niet voldoende kunnen reguleren van emoties.

Mensen met een Emotie Regulatie Stoornis: 

1) zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels 

2) reageren heel sterk op emotionele prikkels

3) keren langzaam terug naar een emotioneel ‘basisniveau’ (rust)

VERS is bedoeld voor personen die zich herkennen in het moeilijk kunnen reguleren van emoties (dus niet alleen voor mensen met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis).

Wat is Emotieregulatiestoornis?

Emotieregulatiestoornis is een aandoening waarbij patiënten moeite hebben om hun emoties op een gezonde en effectieve manier te reguleren. Dit kan leiden tot intense emotionele reacties, stemmingswisselingen en problemen in relaties en dagelijks functioneren.

Het Belang van Emotieregulatievaardigheden

Het ontwikkelen van effectieve emotieregulatievaardigheden is cruciaal voor het beheersen van ERS en het bevorderen van emotioneel welzijn. Deze vaardigheden helpen patiënten om hun emoties te herkennen, te begrijpen en op een gezonde manier te uiten, waardoor ze beter in staat zijn om met stressvolle situaties om te gaan en gezonde relaties op te bouwen.

Wat bieden wij?

Bij Psychiatrie Rivierenland bieden we gespecialiseerde training en begeleiding om emotieregulatievaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Deze vaardigheidstraining kan individueel, maar ook in groepsverband worden gegeven. 

Wat kunnen patiënten verwachten?

Patiënten die deelnemen aan onze  VERS vaardigheidstraining kunnen verwachten dat er gewerkt wordt aan:

  • Het verminderen van emotionele uitbarstingen en stemmingswisselingen.
  • Het vergroten van zelfbewustzijn en zelfregulatie.
  • Het verbeteren van communicatievaardigheden en relaties.
  • Het verhogen van stressbestendigheid en veerkracht.
88094 OIFPJN 597